..-..-..

Constitutionele meridiaantherapie
en de 5 elementen

het vertrekpunt voor psychosomatische klachten

‘Ik ervaar de goedbedoelde adviezen van mijn moeder als verstikkend!’ Anne is 27 jaar en heeft astma. Niet de Long, niet de Lever en niet de Nier, maar behandelen vanuit het Aarde-element met de Maag en Milt hebben Anne geholpen om grip te krijgen op haar astma. Door Anne inzicht te geven in de oorzaak van haar astma verbeterde haar relatie met haar moeder en de mensen om haar heen. Ze leerde hoe ze haar grenzen aangeeft en steun kan aannemen of geven. Zo creëerde ze voldoende ruimte om te kunnen ademhalen.

‘Wat is uw klacht?’ Het is de klassieke vraag van veel therapeuten bij de eerste kennismaking. En natuurlijk, die vraag stel ik ook. Maar de werkwijze die volgt op deze vraag is substantieel anders. Hiervoor gebruik ik de 5 elementen en Bu Ming.

De 5 elementen combineer je met al jouw eerder opgedane kennis en vaardigheden en daarmee ga je op zoek naar het element dat de oorzaak is van de klacht en pakt die aan, bij de wortel. Vanuit dat element behandel je fysieke en emotionele klachten om zo de persoon weer bij zichzelf te brengen. Dat noemen we Bu Ming. Je behandelt dus de persoon die een klacht heeft en niet de klacht van een persoon. Deze werkwijze biedt een structurele en blijvende oplossing.

wat leer je
In deze zesdaagse masterclass leer je:
  • wat de relaties zijn van de vijf elementen met de cycli in de natuur en het leven;
  • de lichamelijke en persoonskenmerken van elk element met de daarbij behorende psychosomatische profielen;
  • jouw zintuigelijke vaardigheden ontwikkelen en hoe je die inzet bij de verschillende elementen;
  • in jouw behandeling gebruik maken van de drie niveaus Hemel (shen), Mens (qi) en Aarde (jing)
  • acupunctuurpunten selecteren op basis van hun naam (niveau van de Hemel) om zo de persoonlijke energie in balans te brengen en te ondersteunen vanuit Bu Ming.