5 FASEN PUNTEN

jing-well, ying-spring, shu-stream, jing-river en he-sea 

LESDATA 2020

16 en 17 oktober

Aanmelden:

inschrijfformulier

Iedereen heeft de rijtjes geleerd! Lever 1 – jing-well- hout; Lever 2 – ying-spring – vuur;  ….. 

Weet je hun naam ook? In de praktijk ligt de aandacht vooral op de 5 fasen punten van de Yin-meridianen, met uitzondering dan van Maag 36 en Dikke darm 11. Gebruik je GB 43 (vernauwde stroom)  of San Jiao 10 (hemelse bron) ook? Na het volgen van de masterclass gebruik je ook de 5 fasen punten op de Yang-meridianen, zeker weten!  

Jing-well punten als groep hebben verschillende toepassingen voor lichamelijke klachten. Die zijn weer anders dan die van de groep ying-spring.  

De benamingen van de 5 fasen punten als puntgroep zijn voor het eerst terug te vinden in de Spiritual Pivot. Deze klassieke teksten en de commentaren daarop komen aan bod, en natuurlijk de praktische toepassing in de praktijk van alledag.  

De 5 fasen punten worden gebruikt voor qi transfer. We bespreken dit aan de hand van een duidelijk schema en casuïstiek. Je zult zien, zo ingewikkeld is het niet!  

En we kennen de toepassing van de 5 fasen punten bij mentaal-emotionele klachten op basis van hun naam. Puntnamen en de relatie van het punt met het element waartoe ze behoren vertellen je veel over de mogelijkheden. Nier 1, opborrelende bron en behorende tot het element Hout, zet je in om een nieuw begin te stimuleren. Het punt spoelt het gevoel van wantrouwen weg, en laat het catastrofe-denken naar de achtergrond verdwijnen.  

Kortom, de 5 shu punten zijn een  mooie aanvulling op jouw werkwijze en daarbij maakt het niet uit of je werkt volgens de TCM, 5 elementenleer of welke andere stijl dan ook. 

Aan het eind van deze twee dagen ga jij met een ingevulde schema naar huis, het kan gelijk mee naar de praktijk en ingezet worden vanaf het allereerste uur dat je de volgende cliënt behandeld. Dat is kenmerkend voor de masterclasses bij Centrum Sebregts.

wat leer je
Lesdoelen:
  • kent de oorsprong en achtergronden m.b.t. de naamgeving van deze puntgroep vanuit de klassieke teksten; 
  • kent de indicaties voor het gebruik van  de groepen jing well, ying spring, shu stream, jing river en he sea punten als geheel; 
  • kent de toepassing van elk 5 shu punt afzonderlijk voor het behandelen van lichamelijke klachten;
  • kent de toepassing van elke 5 shu punt afzonderlijk bij qi-transfer;
  • kent de moeder-kind-combinaties en kan dit toepassen; 
  • kent de naam van elk 5 shu punt en de toepassing van het punt voor mentaal-emotionele klachten;
  • kan relaties leggen tussen de meridiaan waarop de 5 shu punten zich bevinden, het element waartoe de meridiaan behoort en de mogelijkheden van het punt voor de behandeling van mentaal-emotionele klachten.
voor wie
Deze masterclass is bedoeld voor acupuncturisten, tuina-therapeuten, shiatsu- therapeuten en TCM-studenten in het laatste jaar.

doelstelling
Na het volgen van de masterclass heb je kennis over de 5 shu punten (jing well, ying spring, shu stream, jing river en he sea). Je kent de functies van de 5 shu punten. Je kent het gebruik  van elk punt uit deze groep afzonderlijk voor het behandelen van lichamelijke klachten, qi-transfer en het behandelen van mentaal-emotionele klachten.  Tevens kun je relaties leggen tussen de functies van het punt, de kenmerken van de meridiaan waarop het punt zich bevindt en het element waartoe het punt behoort. 

direct toepasbaar
Ik werk vanuit een reële benadering waarbij ik zorg voor een goede implementatie in de praktijk waarin je werkt. Mijn lessen zijn gebaseerd op actief en ervarend leren.

accreditatie
Accreditatie is verkregen bij Zhong (categorie 1), NVA (categorie AT) en bij NWP.

studiebelasting en studiemateriaal 
De studiebelasting is per dag 6 uur. Er is geen voorbereidingstijd voor de lesdagen en er hoeft geen studiemateriaal te worden aangeschaft. Er is geen examen.

De presentatie met aanbevolen literatuur wordt na de masterclass binnen 5 werkdagen verstuurd.

vrijstelling
Het is niet mogelijk om vrijstellingen te krijgen voor deze masterclass.

data, locatie en kosten
Data: 16 en 17 oktober 2020
Lestijden: 09.30-16.15 uur
Locatie: Stoflab Haarlem – Hendrik Figeeweg 5L
Kosten: Jouw investering bedraagt €270.

aanmelden
Aanmelden voor de masterclass doe je door het inschrijfformulier in te vullen en een email te sturen naar info@centrumsebregts.nl