Brecht Sebregts

Ambacht

Doceren is een vak. De basis heb ik geleerd op de Hogeschool. Maar voor een groep staan is niet alleen techniek. Oefening, creativiteit en inzicht zijn ook essentieel. Ik geef inmiddels ruim 15 jaar les en heb al vele colleges geschreven en gegeven. Dat maakt mij tot een ervaren docent.
Ik geef inhoudelijke colleges en begeleid stages van studenten acupunctuur op de TCMA. Aan de Qing Bai ben ik verbonden als gastdocent. Het Centrum Sebregts is mijn eigen nascholingsinstituut waarbij privé-colleges zeker ook tot de mogelijkheden behoren.

Analytisch

Ik denk probleemoplossend en bekijk een theorie of casus vanuit verschillende invalshoeken. Ook kan ik snel hoofd- en bijzaken onderscheiden. Daarbij ben ik goed in kritisch denken en neem ik niet zomaar iets als vanzelfsprekend aan. Ik stel vragen om tot de kern te komen. Is dat wel zo? Wat bedoel je daarmee? Waarom doe je dit op deze wijze? En hoe werkt dat dan? Zo begrijp ik een vraagstuk nog beter en kan ik een eigen standpunt formuleren.

Praktisch 

Casuïstiek is een belangrijk onderdeel van mijn colleges. Ik laat je gelijk oefenen met jouw nieuw verworven kennis en vaardigheden en samen met jou bekijk ik hoe je dit kunt toepassen in de praktijk. Zo heb je een nieuwe mogelijkheid om af te stemmen op wat jouw cliënt nodig heeft.

Gestructureerd

Mijn colleges hebben een kop en een staart. Aan het begin van de dag vraag ik je wat jij wilt leren en vertel ik je wat ik ga doen. Ik vat gedurende de dag samen wat je tot dan toe hebt geleerd. Ik sta stil bij wat je met de lesstof in jouw praktijk kunt doen. En aan het einde van de dag blik ik met je terug op de lesdoelen.