Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Identiteit van de ondernemer

Centrum Sebregts
Ir. Driessenstraat 94e
2312 KZ Leiden
Telefoonnummer: 06 28 64 60 48

KvK-nummer: 53097319
Btw-identificatienummer Nederland: NL002077458B89

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Artikel 2 – toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boek dat door Centrum Sebregts verkocht wordt.

2.2 Centrum Sebregts behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen aan de wettelijke normen van Nederland.

2.3 Door het gebruik van de internetsite van Centrum Sebregts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3 – prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief btw.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.3 De consument betaalt de prijs die Centrum Sebregts heeft medegedeeld.

3.4 Bezorgkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Artikel 4 – betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, Creditcard, Paypal, SOFORT banking en Bancontact (via Mollie).

4.2 Na betaling streeft Centrum Sebregts ernaar het boek binnen 2 werkdagen te versturen met PostNL.

Artikel 5 – levering en leveringstijd

5.1 Centrum Sebregts streeft ernaar het boek binnen 3 werkdagen na bestellen af te geven bij PostNL. Echter heeft Centrum Sebregts geen invloed op de bezorgtijden van de bezorgdienst. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stelt Centrum Sebregts de consument hiervan op de hoogte. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen terugbetaald.

5.2 Indien het boek tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de consument per e-mail worden gemeld.

5.3 Het boek wordt verzonden naar het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Pakketjes worden door Centrum Sebregts onbeschadigd verstuurd in een stevige verpakking. Bij een brievenbuspakje is er kans op lichte beschadiging afhankelijk hoe PostNL omgaat met het pakketje en de grootte en vorm van de brievenbus van de consument. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Centrum Sebregts.

Artikel 6 – retourneren en het herroepingsrecht

6.1 De consument is verplicht het boek onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumenten waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht kan uitoefenen binnen 14 kalenderdagen na aflevering van het boek.

6.2 Retourneren kan als het boek niet is wat de consument ervan verwacht had. De consument kan het boek retourneren als het boek ongebruikt en onbeschadigd is. Het boek kan ook retour gestuurd worden wanneer de consument een beschadigd exemplaar ontvangen heeft. Dit kan zijn: binnenwerk dat loslaat, vlekken op een pagina, pagina’s die slecht leesbaar zijn door problemen met de inkt, pagina’s die aan elkaar vastgeplakt zitten. Echter, Centrum Sebregts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van levering door PostNL. Hier heeft Centrum Sebregts geen invloed op.

6.3 De consument vult het contactformulier in op de website en geeft daarin aan dat het boek retour gestuurd wordt. De consument vermeldt daarbij het factuurnummer. Stuurt de consument een beschadigd exemplaar terug, dan geeft de consument bij voorkeur aan wat de reden van retour is. De consument ontvangt dan binnen 2 werkdagen een bevestiging per email.

6.4 Het liefst stuurt de consument het boek in de originele verpakking retourneer. Is dit niet meer mogelijk, dan verpakt de consument het boek goed in een stevige verpakking.

6.5 Retourneren is niet gratis. De kosten zijn voor rekening van de consument. Het retouradres is: Centrum Sebregts – Ir. Driessenstraat 94e – 2312 KZ Leiden

6.6 Indien de consument van het herroepingrecht gebruik heeft gemaakt, draagt Centrum Sebregts zorg voor een terugbetaling binnen 10 werkdagen. De uiterlijke terugbetaaltermijn bestaat uit 2 onderdelen: verwerken van de retour dat bij Centrum Sebregts is ontvangen + uitbetalen van het geld aan de consument. Centrum Sebregts streeft erna om retourzendingen binnen 5 werkdagen af te handelen. Nadat de retour is ontvangen en verwerkt, wordt de consument terugbetaald. De uitbetaling verschilt per betaalmethode en is ook maximaal 5 werkdagen. In sommige gevallen kan het iets langer duren. Als de consument binnen 10 werkdagen het geld niet heeft ontvangen, kan de consument het beste contact opnemen. De consument doet dit door het contactformulier op de website van Centrum Sebregts in te vullen. 

artikel 7 – annuleren

7.1. De consument geeft binnen 6 uur door dat hij/zij de bestelling wil annuleren. Dat doet de consument door het contactformulier op de website van Centrum Sebregts in te vullen. De consument vermeldt daarbij zijn/haar naam en adresgegevens. De betaling wordt dan na ontvangst en bevestiging van de annulering binnen 5 werkdagen teruggestort. 

artikel 8 – vervangend exemplaar

8.1 De consument kan een vervangend exemplaar ontvangen, nadat de consument een beschadiging heeft gemeld, het beschadigde exemplaar heeft geretourneerd en dat door Centrum Sebregts ontvangen is. 

8.2 Centrum Sebregts verstuurt alleen onbeschadigde exemplaren. De boeken worden voor verzending gecontroleerd. Een licht gekreukte omslag of pagina’s ontstaan door afhandeling door PostNL, wordt niet als beschadiging gezien.

artikel 9 – eigendomsvoorbehoud

9.1 Na volledige betaling is het boek eigendom van de consument.

artikel 10 – persoonsgegevens

10.1 Centrum Sebregts zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Centrum Sebregts neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 De gegevens die de consument invult, worden gebruikt voor betaling en het verzenden van het pakket.

10.3 Centrum Sebregts verwerkt de volgende persoonsgegevens voor het versturen van pakketten: Initialen en achternaam, adresgegevens, e-mailadres.

10.4 Centrum Sebregts gebruikt het Mollie-betalingsplatform en heeft geen toegang tot uw betalingsgegevens. 

10.5 Ordergegevens, zoals het e-mailadres en afleveradres van de consument worden bewaard voor 5 jaar. Mocht de consument willen dat zijn/haar gegevens eerder dienen te worden verwijderd, dan kan de consument dit aan Centrum Sebregts doorgeven per email (info@centrumsebregts.nl).

artikel 11 – toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.