werkwijze

Mijn intake is uitgebreid. Hiervoor reserveer ik veel tijd, dat is belangrijk voor het bepalen van het vertrekpunt. We bespreken wie jij bent, wat jouw klacht is en ik onderzoek de fysieke effecten daarvan. Zo brengen wij in kaart wat de oorzaak van jouw klacht is en welke factoren deze in stand houden. Dit bepaalt jouw behandelroute. Hierdoor kan ik gericht en effectief mijn behandeling van jou als mens afstemmen op jouw behoefte.

Je bent bij de behandelingen deelnemer aan je eigen herstelproces en geen toeschouwer. Wij bespreken wat jij kunt doen. Denk dan aan oefeningen of het in kaart brengen van de energiehuishouding. Elke behandeling evalueren we de verbetering van jouw herstel. Hierbij bespreken we ook het aanvoelen en omgaan met grenzen en het vertrouwen in jouw lichaam.